Veteranskutelaget Polarstar

Foreininga Veteranskutelaget Polarstar har til formål å eige ishavsskuta M/S Polarstar, og stå for utleige og fremme bevaring og varig vern av skuta. Vidare legge til rette for studiearbeid og forsking, og drive formidling av skuta si historie.

Veteranskutelaget Polarstar er eigd av Ishavsmuseet Aarvak, og vart stifta i 2022 for å sikre framtida til M/S Polarstar.

Du kan hjelpe oss med å ta vare på M/S Polarstar for komande generasjonar ved å gi di gåve til prosjektet via VIPPS til nr.753677 eller gåve til bankkonto: 3905 15 74102