Milliongåve til Polarstar

Stor takk for den generøse gåva frå den alltid positive Sparebanken Møre, som ser viktigheita av å bevare Polarstar i miljøet kring Ishavsmuseet.